Disclaimer

Blackpoint besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie wordt door Blackpoint uitdrukkelijk uitgesloten.

Meer informatie

Website

Blackpoint besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie wordt door Blackpoint uitdrukkelijk uitgesloten. Blackpoint behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op deze website te wijzigen.

Hyperlinks

Iedere vorm van verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen, wordt door Blackpoint uitdrukkelijk uitgesloten.

Content

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het Auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website, op welke wijze en in welke vorm dan ook, aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Blackpoint.

Wijzigingen

iOnline behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. U wordt dan ook dringend geadviseerd om bij ieder bezoek aan de website deze disclaimer te lezen teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepassing

Bovenstaande disclaimer is van toepassing op de website die u thans bezoekt. Door gebruik van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te hebben begrepen en met de inhoud hiervan in te stemmen.

Lanceer jouw IoT idee

Ga jij met ons de uitdaging aan om jouw IoT idee werkelijkheid te maken?

Lanceer dan direct jouw project of neem contact met ons op voor meer informatie

Lanceer Project Neem contact op